მთავარი

ლაბორატორიის კვალიფიციური საქმიანობის საფუძველს წარმოადგენს პროფესიონალი ადამიანური რესურსები.

ლაბორატორიის თანამშრომელთათვის სისტემატიურად ტარდება ტრენინგები. ამასთან, ჩვენი სპეციალისტები რეგულარულად იმაღლებენ კვალიფიკაციას ლაბორატორითა შორის კვლევებში მონაწილეობით, მუდმივად ეცნობიან დარგში მიმდინარე სიახლეებს, მონაწილეობენ სხვადასხვა სამეცნიერო-პრაქტიკულ კვლევებში.
გლობალტესტი წარმოადგენს სამკურნალო საშუალებების საგამოცდო ლაბორატორიას, რომელიც მუშაობს SST   ISO/IEC – 17025:2010  შესაბამისად და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების „Good practices  for national  pharmaceutical  control laboratories“ მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

ჩვენი მომსახურება სრულდება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის, აშშ-ს საკვები პროდუქტების და მედიკამენტების ადმინისტრაციის (FDA), ევროპის სამედიცინო სააგენტოს (EMA) და ჰარმონიზაციის საერთაშორისო კონფერენციის (ICH) გაიდლაინებით.

ლაბორატორია აკრედიტებულია  SST   ISO/IEC – 17025 : 2010 შესაბამისად და  გთავაზობთ ფართო სპექტრის ანალიზურ მომსახურებას.

საკონტაქტო ინფორმაცია

ქ. თბილისი, ჩაჩავას 1 / ლუბლიანას 5
+995 595 6 888 68
+995 595 6 888 68
www.globaltest.ge

შემოგვიერთდით Facabook -ზე