გლობალტესტი

გლობალტესტი წარმოადგენს სამკურნალო საშუალებების საგამოცდო ლაბორატორიას, რომელიც მუშაობს SST   ISO/IEC – 17025:2010  შესაბამისად და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების „Good practices  for national  pharmaceutical  control laboratories“ მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

ჩვენი მომსახურება სრულდება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის, აშშ-ს საკვები პროდუქტების და მედიკამენტების ადმინისტრაციის (FDA), ევროპის სამედიცინო სააგენტოს (EMA) და ჰარმონიზაციის საერთაშორისო კონფერენციის (ICH) გაიდლაინებით.

ლაბორატორია აკრედიტებულია  SST   ISO/IEC – 17025 : 2010 შესაბამისად და  გთავაზობთ ფართო სპექტრის ანალიზურ მომსახურებას.

შემოგვიერთდით Facabook -ზე